Sei-ki at the ESC and ISCO 2020

Sei-ki at the ESC and ISCO 2020

Sei-ki at the ESC and ISCO 2020 This is a short introduction to Sei-ki and to Sei-ki workshops and to Surrenderwork  Sei-ki at the European Shiatsu Congress (Amsterdam September 2020) and the International Shiatsu Congress Online 2020   By Alice Whieldon Sei-ki...